วิคตอรี่ เวิลด์ วิคกรุ๊ป เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง กระดานไวท์บอร์ด เรามีผิวกระดานไวท์บอร์ดให้เลือก หลายชนิดเช่น กระดานไวท์บอร์ดแบบธรรมดา, กระดานไวท์บอร์ดแบบติดแม่เหล็ก, กระดานไวท์บอร์ดสเกล, กระดานไวท์บอร์ดกระจก โดย เรามีให้เลือกทั้งแบบไวท์บอร์ดแขวนผนัง และ ไวท์บอร์ดพร้อมโครงล้อเลื่อน เราเชี่ยวชาญเรื่อง ไวท์บอร์ดสั่งทำ ไวท์บอร์ดพร้อมสติ๊กเกอร์ตามแบบ
โดยสินค้าอื่นๆของเรา ยังมี ฟลิปชาร์ท ทั้งแบบ ฟลิปชาร์ทขาตั้งเหล็ก , ฟลิปชาร์ทขาตั้งอลูมีเนียม บอร์ดติดประกาศ บอร์ดนิทรรศการ และงานป้าย ทั้งแบบ ป้าย โปสเตอร์สแตน ป้ายนิทรรศการ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ เสากั้นทางเดิน รวมไปถึง โพเดี่ยม