- เป็นกระดานที่สามารถทำสำเนาภาพบนหน้ากระดานลงกระดาษความร้อน
- ตัวกระดานมีขนาดไม่น้อยกว่า 900 x 1,262 mm มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 850 x 1,250 mm
- มีความละเอียดของสำเนา 203 จุดต่อนิ้ว
- สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์สำเนาภาพต่อเนื่องได้ครั้งละ 1-9 แผ่น
- สามารถปรับระดับความเข้มของสำเนาได้ 2 ระดับ (ปกติ, เข้ม)
- มีจำนวนหน้ากระดาน 2 หน้า
- สามารถทำสำเนาจาก 2 หน้ากระดานย่อลงกระดาษความร้อน (2 in 1)
- ระบบการอ่านภาพเป็นแบบ Contract Image Sensors
- ระบบการพิมพ์ภาพใช้หัวพิมพ์แบบความร้อน(Thermal type)
- มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีที่กระดาษหมด
- สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนังหรือขาตั้ง (ขาตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม)

- เป็นกระดานที่สามารถทำสำเนาภาพบนหน้ากระดานลงกระดาษธรรมดา
- ตัวกระดานมีขนาดไม่น้อยกว่า 900 x 1,262 mm มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 850 x 1,250 mm
- สามารถสแกนข้อมูลที่หน้ากระดานลง USB Flash Memory ความจุไม่เกิน 32 GB
- ความเร็วในการพิมพ์สำเนา 20 วินาที่ต่อแผ่น
- ความจุถาดใส่กระดาษ 40 แผ่น (A4)
- ความละเอียดของสำเนา 8 จุด/มม.
- สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์สำเนาต่อเนื่องได้ 1-9 แผ่น
- สามารถปรับระดับความเข้มของสำเนาได้ 2 ระดับ (ปกติ,เข้ม)
- มีจำนวนหน้ากระดาน 2 หน้า
- สามารถทำสำเนาจาก 2 หน้ากระดานย่อลงกระดาษธรรมดา A4 (2 in 1)
- ระบบอ่านภาพใช้ Image Sensor array
- ระบบการพิมพ์ภาพ ใช้หัวพิมพ์ระบบความร้อนและฟิล์ม (Fusion Thermal Transfer type)
- สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนังหรือขาตั้ง (ขาตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม)
- สามารถปรับความสูงได้ 3 ระดับเมื่อติดตั้งกับขาตั้ง
- เป็นกระดานที่สามารถทำสำเนาภาพบนหน้ากระดานลงกระดาษธรรมดา A4
- ตัวกระดานมีขนาดไม่น้อยกว่า 900 x 1,400 mm มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 850 x 1330 mm
- มีความละเอียดของสำเนา 203 จุดต่อนิ้ว
- สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์สำเนาภาพต่อเนื่องได้ครั้งละ 1-9 แผ่น
- สามารถปรับระดับความเข้มของสำเนาได้ 2 ระดับ (ปกติ, เข้ม)
- มีจำนวนหน้ากระดาน 2 หน้า
- สามารถทำสำเนาจาก 2 หน้ากระดานย่อลงกระดาษธรรมดาขนาดA4 (2 in 1)
- ระบบการอ่านภาพเป็นแบบ Contract Image Sensors
- ระบบการพิมพ์ภาพใช้หัวพิมพ์แบบความร้อน(Thermal type)
- มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีที่กระดาษหรือฟิล์มหมด
- สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนังหรือขาตั้ง (ขาตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม)

- การใช้งานแบบ 2หน้ากระดาน
- Color Rolling Scanning System
- SD Memory Card/USB
- Color Output Capability (exclude printer)
- สามารถต่อใช้งานกับ PC โดยไม่ต้องลงโปรแกรม (PC-free Data Storage Solution)
- หน้าจอสี 1,8 นิ้ว (Color LCD)
- ต่อสาย USB โดยตรง เพื่อใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Direct PC Connectivity)
- Dimension 1,125x1,636x224mm. (No Stand)
- น้ำหนัก 36 กิโลกรัม
- การบันทึกข้อมูล สแกนสี PDF หรือ JPEG / ขาวดำ PDF หรือ JPEG

- กระดานอิเล็กทรอนิคส์เขียนแล้วสามารถพิมพ์ได้ทันที
- ขนาดกระดานสูงxกว้าง: 900 x 1,726 mm
- จำนวนกระดาน 2 หน้า
- พื้นที่การคัดลอกสำเนาสูงxกว้าง : 850 x 1,692 mm
- ระบบสแกน Contact Image sensors
- ระบบการพิมพ์ Fusion Thermal Transfer Type
- กระดาษพิมพ์สำเนา A4 or Letter
- ความละเอียด 203 dpi (8 dots/mm)
- เวลาในการพิมพ์ต่อแผ่น 15 วินาที / แผ่น
- การพิมพ์ต่อเนื่อง 1 to 9

- การใช้งานแบบ 2 หน้ากระดาน
- Color Rolling Scanning System
- SD Memory Card/USB
- Color Output Capability (exclude printer)
- สามารถต่อใช้งานกับ PC โดยไม่ต้องลงโปรแกรม (PC-free Data Storage Solution)
- หน้าจอสี 1,8 นิ้ว (Color LCD)
- ต่อสาย USB โดยตรง เพื่อใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ (Direct PC Connectivity)
- Dimension 1,125x1,998x224 mm. (No Stand)
- น้ำหนัก 38 กิโลกรัม
- การบันทึกข้อมูล สแกนสี PDF หรือ JPEG / ขาวดำ PDF หรือ JPEG
- เป็นกระดานที่สามารถทำสำเนาภาพบนหน้ากระดานลงกระดาษธรรมดา A4
- ตัวกระดานมีขนาดไม่น้อยกว่า 900 x 1,400 mm มีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า850 x 1,330 mm
- มีความละเอียดของสำเนาภาพ 203 จุดต่อนิ้ว
- สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์สำเนาภาพต่อเนื่องได้ครั้งละ 1-9 แผ่น
- สามารถปรับระดับความเข้มของสำเนาได้ 2 ระดับ (ปกติ, เข้ม)
- มีจำนวนหน้ากระดาน 4 หน้า และ 1 ใน 4 สามารถใช้เป็นสกรีนสำหรับฉายโปรเจคเตอร์ได้
- มีระบบการอ่านภาพเป็นแบบ Contract Image Sensors
- ระบบการพิมพ์ภาพใช้หัวพิมพ์แบบความร้อน(Thermal type)
- มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีที่กระดาษหรือฟิล์มหมด
- สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนังหรือขาตั้ง (ขาตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม)