เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ไม้ค๊อก จากผู้ผลิตไม้ค๊อกรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส
โดยผลิตภัณฑ์ไม้ค๊อกที่เรานำเข้า เน้นไปที่ ไม้ค๊อกเพื่อการตกแต่ง, ไม้ค๊อกแผ่น, ไม้ค๊อกม้วน และ ไม้ค๊อกผง
รับทำ ไม้ค๊อกเป็นรูปทรงต่างๆ พร้อมงานสกรีนโลโก้ลงบบนไม้ค๊อก
สำหรับเป็น ที่รองแก้ว, ที่รองจาน และ ของที่ระลึก
ไม้ค๊อกแบบผง
สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
มี 3 ขนาด คือ 1มม., 2 มม. และ 3 มม.
ไม้ค๊อกแบบม้วน และ แบบแผ่น
สำหรับงานตกแต่ง ทำเฟอร์นิเจอร์ มีลวดลายให้เลือกมากมาย
ไม้ค๊อกแบบม้วน
รหัส
CA-8245
หน้ากว้าง 120 ซม.
ความหนา 1มม., 1.5มม.

ไม้ค๊อกแบบม้วน
รหัส CA-8235
หน้ากว้าง 120 ซม.
ความหนา 1.5มม.

ไม้ค๊อกแบบม้วน
รหัส CA-8202
หน้ากว้าง 120 ซม.
ความหนา 1มม. , 1.5มม. , 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส CR-115
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 1มม., 1.5มม., 3มม., 6มม., 10มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส CR-31DC
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส CR-34DC
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 1.5มม., 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส CR-45DC
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 6มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส CR-48DC
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 1.5มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส 101
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส 102
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส COUNTRY
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส GALLOD
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส NAT
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส HACIENDA
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส RECOERDO
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส ICEBERG-BELLY
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 1มม., 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส ICEBERG-GREEN
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส ICEBERG-RED
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส ICEBERG-GREY
ขนาด 60*90 ซม.
ความหนา 4มม.

ไม้ค๊อกแบบแผ่น
รหัส BLACK
ขนาด 30*90 ซม.
ความหนา 12มม.