LETTER BOARD
Code : LBS-S
- บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าตรง ขนาด 60x80 ซม.
- โครงขาตั้งทำจากสแตนเลส
- ความสูงรวม 160 ซม.
- พื้นผ้าสักกะหลาด สีมาตรฐาน แดง, น้ำเงิน
LETTER BOARD
Code : LBS-ฺB
- บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าตรง ขนาด 60x80 ซม.
- โครงขาตั้งทำจากทองเหลือง
- ความสูงรวม 160 ซม.
- พื้นผ้าสักกะหลาด สีมาตรฐาน แดง, น้ำเงิน
LETTER BOARD
Code : LBO-B
- บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าเอียง ขนาด 45x60 ซม.
- โครงขาตั้งทำจากทองเหลือง
- ความสูงรวม 140 ซม.
- พื้นผ้าสักกะหลาด สีมาตรฐาน แดง, น้ำเงิน
LETTER BOARD
Code : LBO-S
- บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าเอียง ขนาด 45x60 ซม.
- โครงขาตั้งทำจากสแตนเลส
- ความสูงรวม 140 ซม.
- พื้นผ้าสักกะหลาด สีมาตรฐาน แดง, น้ำเงิน
LETTER BOARD
Code : LBM-1
- บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าตรง ขนาด 60x70 ซม.
- สามารถใส่โลโก้ด้านบนขนาด 12x60 ซม.
- โครงขาตั้งทำจากสแตนเลส
- ความสูงรวม 170 ซม.
- พื้นผ้าสักกะหลาด สีมาตรฐาน แดง, น้ำเงิน
LETTER BOARD
Code : LBM-2
- บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าเอียง ขนาด 60x80 ซม.
- โครงขาตั้งทำจากสแตนเลส
- ความสูงรวม 155 ซม.
- พื้นผ้าสักกะหลาด สีมาตรฐาน แดง, น้ำเงิน
LETTER BOARD
Code : LBM-3
- บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าเอียง ขนาด 70x100 ซม.
- โครงขาตั้งทำจากไม้สัก
- ความสูงรวม 155 ซม.
- พื้นผ้าสักกะหลาด สีมาตรฐาน แดง, น้ำเงิน
ENGLISH LETTER
- อักษรภาษาอังกฤษ สำหรับใช้กับบอร์ดเสียบอักษร
- อักษรสีขาว สูง 1 นิ้ว
- บรรจุอยู่ในกล่องอะคลิลิค.
- 1 กล่อง มีตัวอักษร 1,000 ตัว
THAI LETTER
- อักษรภาษาไทย สำหรับใช้กับบอร์ดเสียบอักษร
- อักษรสีขาว สูง 1 นิ้ว
- บรรจุอยู่ในกล่องอะคลิลิค.
- 1 กล่อง มีตัวอักษร 1,250 ตัว