PD-1
โพเดี่ยมงานไม้ และอคิลิค
- ไฟส่องสว่างที่พื้นโพเดี่ยม.
- ไฟโชว์ ที่โลโก้ และ อคิลิค รวม 4 จุด.
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ลึก 55 สูง 125 ซม.
- มีชั้นวางของ และ ตู้เก็บของด้านหลัง
- สามารถเลือกสีไม้ และ สีอะคริลิค ได้
PD-2
โพเดี่ยมงานไม้
- ไฟส่องสว่างที่พื้นโพเดี่ยม.
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ลึก 55 สูง 130 ซม.
- มีชั้นวางของ และ ตู้เก็บของด้านหลัง
- สามารถเลือกสีไม้ได้
PD-3
โพเดี่ยมงานไม้
- ไฟส่องสว่างที่พื้นโพเดี่ยม.
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 70 ลึก 50 สูง 125 ซม.
- สามารถเลือกสีไม้ได้
PD-4
โพเดี่ยมงานไม้
- ไฟส่องสว่างที่พื้นโพเดี่ยม.
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ลึก 50 สูง 125 ซม.
- มีชั้นวางของ ด้านหลัง
- มีพื้นเสริมความสูง พับเก็บได้
- สามารถเลือกสีไม้ได้
PD-5
โพเดี่ยมงานไม้
- ไฟส่องสว่างที่พื้นโพเดี่ยม.
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ลึก 55 สูง 125 ซม.
- มีชั้นวางของ และ ตู้เก็บของด้านหลัง
- สามารถเลือกสีไม้ได้
PD-6
โพเดี่ยมงานไม้
- ไฟส่องสว่างที่พื้นโพเดี่ยม.
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 65 ลึก 55 สูง 125 ซม.
- มีชั้นวางของ ด้านหลัง
- มีพื้นเสริมความสูง พับเก็บได้
- สามารถเลือกสีไม้ได้
PD-7
โพเดี่ยมงานอคิลิค และ สแตนเลส
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 55 ลึก 40 สูง 120 ซม.
- มีชั้นวางของด้านหลัง
PD-8
โพเดี่ยมงานสแตนเลสและไม้
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 48 ลึก 40 สูง 120 ซม.
PD-A1
โพเดี่ยมงานอะคริลิค
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 60 ลึก 35 สูง 125 ซม.
- มีชั้นวางของด้านหลัง
- อะคริลิคหนา 10 มิลลิเมตร
PD-A2
โพเดี่ยมงานอะคริลิค
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 50 ลึก 35 สูง 125 ซม.
- มีชั้นวางของด้านหลัง
- อะคริลิคหนา 20 มิลลิเมตร
PD-A3
โพเดี่ยมงานอะคริลิค
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 60 ลึก 30 สูง 125 ซม.
- อะคริลิคหนา 15 มิลลิเมตร
MN-2
เมนูสแตน งานสแตนเลส
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 45 ลึก 35 สูง 115 ซม.
MN-1
เมนูสแตน งานไม้
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 45 ลึก 35 สูง 115 ซม.
- สามารถเลือกสีไม
MN-3
เมนูสแตน งานเหล็กอบสี ปรับสูงต่ำได้
- ขนาดโดยประมาณ กว้าง 45 ลึก 35 สูง 105 ซม.
-ปรับความสูงได้ 105-130 ซม.