ไวท์บอร์ดกระจก
- วัสดุทำจากกระจกอบเทมเปอร์ แข็งแรงกว่ากระจกปกติถึง 4 เท่า และถึงแม้หากเกิดอุบัติเหตุแตก กระจกจะแตกเป็นเม็ดทำให้ปลอดภัยกว่าการใช้กระจกธรรมดาซึ่งจะแตกเป็นปากฉลาม

ไวท์บอร์ดกระจกแบบแม่เหล็ก
- วัสดุทำจากกระจกอบแทมเปอร์ ปลอดภัยในการใช้งาน และยังเพิ่มคุณสมบัติ ให้สามารถติดเม็ดแม่เหล็กแรงสูงได้ จึงสามารถใช้ เขียน และ ติดแม่เหล็กได้ดี

สีของไวท์บอร์ดกระจก
- ใส สามารถมองทะลุผ่านกระจกจนสามารถเห็นพื้นผนังด้านหลังได้ชัดเจน
- เขียวใส สามารถมองทะลุผ่านกระจกจนสามารถเห็นพื้นผนังด้านหลังได้ชัดเจน มีสีออกเขียวอ่อนๆ
- หลังฝ้า ไม่สามารถมองผ่านกระจกได้ แต่จะเห็นเงารางๆหลังกระจกได้
- หลังขาว จะไม่สามารถมองทะลุกระจกได้เลย จะเห็นกระจกเป็นสีขาวนวล
- หลังสีอื่นๆ จะไม่สามารถมองทะลุกระจกได้เลย สามารถเลือกสีที่เป็นสีอ่อนได้ทุกสี เช่น สีฟ้า, สีเหลือง, สีเขียว, สีชมพู่

กระดานไวท์บอร์ดกระจกเขียวใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก สแตนเลส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก กระจก
กระดานไวท์บอร์ดกระจกเขียวใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย
- แบบติดแม่เหล็กได้ (ใช้ได้เเฉพาะกับแม่เหล็กพิเศษสำหรับไวท์บอร์ดกระจกเท่านั้น)
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย
- เจียรมุมโค้งทั้ง 4 ด้าน
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังฟ้า ขอบเปลือย
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังเหลือง ขอบเปลือย
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว
- ขอบและรางวางแปรงทำจากไม้สัก (เลือกสีของขอบไม้ได้ สีไม้ธรรมชาติ, สีโอ๊ค, สีโอ๊คเข้ม)
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว แบบติดแม่เหล็กได้
- ขอบและรางวางแปรงทำจากไม้แอส (ไม้เนื้อแข็งสีอ่อน)
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังส้ม ขอบเปลือย 2 แผ่นต่อกัน
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 2 แผ่นต่อกัน
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย ห้องเรียน
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 3 แผ่นต่อกัน ห้องประชุมเล็ก
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 3 แผ่นต่อกัน มุมโค้ง ห้องประชุมเล็ก
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 2 แผ่นต่อกัน ห้องเรียน
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 3 แผ่นต่อกัน ขนาด 120*720ซม. ห้องเรียนขนาดใหญ่
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 4 แผ่นต่อกัน เต็มผนัง
- ยึดติดผนังด้วยกาวติดกระจก พร้อมคิ้วไม้ด้านบนล่าง
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 4 แผ่นต่อกัน ติดตั้งโดยรอบห้องประชุม
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
กระดานไวท์บอร์ดกระจกเขียวใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 4 แผ่นต่อกัน ติดตั้งโดยรอบห้องประชุม
- ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 3 แผ่นต่อกัน
-พร้อมงานพิมพ์ตารางและข้อความด้านหลังกระจก
-ยึดติดผนังด้วยหมุดสแตนเลส ต้องเจาะรูที่กระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบเปลือย 3 แผ่นต่อกัน
-พร้อมงานพิมพ์ภาพด้านหลังกระจก
- ยึดติดผนังด้วยกาวติดกระจก
- ที่วางแปรงทำจาก อะคลิลิคใส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกขอบสแตนเลส
- ที่วางแปรงทำจาก สแตนเลส
กระดานไวท์บอร์ดกระจกใสเคลือบหลังขาว ขอบอลูมีเนียม
- พร้อมขาตั้งล้อเลื่อน ทำสีอบแข็ง
- รางวางแปรงเหล็กอยู่ใต้บอร์ด