VFC-001
- ขนาดบอร์ด 70x100 ซม.
- ปรับสูง-ต่ำได้
- ปรับหน้าบอร์ดเอียงได้ถึง 16 ระดับ
- พับเก็บได้ สะดวกในการขนย้าย
- หัวหนีบกระดาษแบบสปริง
VFC-004
- ขนาดบอร์ด 55x80 ซม. , 80x100 ซม.
- ขาตั้งทำจากเหล็กอบสีดำ
- เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน
- หัวหนีบกระดาษแบบสปริง
VFC-002
- ขนาดบอร์ด 55x80 ซม. , 80x100 ซม.
- ขาตั้งอลูมีเนียมน้ำหนักเบา
- ปรับสูง-ต่ำได้
- พับเก็บได้
- หัวหนีบกระดาษแบบเกลียวหมุน
VFC-003
- ขนาดบอร์ด 55x80 ซม. , 80x100 ซม.
- ขาตั้งเหล็กอบสีเทา
- พับขาหลังเก็บได้
- หัวหนีบกระดาษแบบเกลียวหมุน
VFC-006
- ขนาดบอร์ด 55x80 ซม. , 80x100 ซม.
- ขาตั้งทำจากเหล็กอบสีดำ
- เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน
- หัวหนีบกระดาษแบบเกลียว
VFC-007
- ขนาดบอร์ด 55x80ซม. , 80x100 ซม.
- ขาตั้งไม้ ทำสีโอ๊ค
- พับขาได้
- หัวหนีบกระดาษทำจากไม้
- ใช้งานได้ 2 หน้า (ฟลิปชาร์ท และ ไวท์บอร์ด)
VFC-005
- ขนาดบอร์ด 70x100 ซม.
- ขาตั้งทำจากเหล็กอบสีดำ
- ปรับสูง-ต่ำได้
- พับขาหลังเก็บได้
- หัวหนีบกระดาษแบบสปริง
VFC-PP
กระดาษฟลิปชาร์ท
สำหรับฟลิปชาร์ทขนาด 55x80, 80x100 ซม. และ 70x100 ซม.
ม้วนละ 25 แผ่น หรือ แพ็คละ 100 แผ่น