PF-BC บอร์ดโปสเตอร์ ขอบสแตนเลส
- ยึดจับภาพโปสเตอร์ ด้วยหมุด ปิดทับหน้าด้วยอะคริลิคใส
- เปลี่ยนภาพโดยการคลายหมุดทั้งหมดออก
PF-AC บอร์ดโปสเตอร์อะคริลิคขอบเปลือย
- ตัวบอร์ดทำจากอะคริลิคใส 2 แผ่น ประกบ
- ยึดจับภาพโปสเตอร์ ด้วยหมุด
- เปลี่ยนภาพโดยการคลายหมุดทั้งหมดออก
PF-ST บอร์ดโปสเตอร์ ขอบสแตนเลส
- มีอะคริลิคใสปิดทับหน้าป้องกันภาพ
- เปลี่ยนภาพโดยการดึงภาพและอะคริลิคขึ้นด้านบน
PF-AL2 บอร์ดโปสเตอร์ ขอบอลูมีเนียม แบบสปริง
-
แบบมุมแหลม
- เปิดขอบได้ทั้ง4ด้านเพื่อเปลี่ยนภาพ
- มีแผ่นเซลลูลอยใสปิดทับหน้าป้องกันภาพ
- น้ำหนักเบา
PF-AL1 บอร์ดโปสเตอร์ ขอบอลูมีเนียม แบบสปริง
--แบบมุมโค้งมล
- เปิดขอบได้ทั้ง4ด้านเพื่อเปลี่ยนภาพ
- มีแผ่นเซลลูลอยใสปิดทับหน้าป้องกันภาพ
- น้ำหนักเบา
PS-V1 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 50x70 ซม.
- ขนาดกรอบภายนอก 55x75ซม.
- ความสูงรวม 163ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ทั้ง 2 ด้าน
PS-V2 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 50x70 ซม.
- ขนาดกรอบภายนอก 55x75ซม.
- ความสูงรวม 163ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ทั้ง 2 ด้าน
PS-V3 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 50x70 ซม.
- ขนาดกรอบภายนอก 55x75ซม.
- ความสูงรวม 163ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ทั้ง 2 ด้าน
- ที่ใส่โบว์ชัวร์เป็นอุปกรณ์เสริม
(ต้องซื้อเพิ่ม)
- ที่ใส่โบว์ชัวร์สามารถเพิ่มได้กับโปสเตอร์สแตนทุกรุ่น
PS-V4 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 80x120 ซม.
- ความสูงรวม 163ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ทั้ง 2 ด้าน
PS-V5 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 50x70 ซม.
- ขนาดกรอบภายนอก 55x75ซม.
- ความสูงรวม 163ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มี 4 บอร์ดในโครงเดียวกัน
- สามารถหมุนดูภาพได้รอบ
- ใน 1 บอร์ดมองเห็นภาพได้ทั้ง 2 ด้าน
PS-M1 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 50x70 ซม.
- ความสูงรวม 175 ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ทั้ง 2 ด้าน
PS-M2 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 50x70 ซม.
- ความสูงรวม 170 ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ด้านเดียว
- เปลี่ยนภาพโดยการคลายหมุดออก
PS-M3 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพ 60x80 ซม.
- ความสูงรวม 185 ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ด้านเดียว
- เปลี่ยนภาพโดยการคลายหมุดออก
PS-M4 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากสแตนเลส
- ขนาดภาพใหญ่ด้านยน 50x70 ซม.
- ดัดกรอบภาพใหญ่ให้โค้งตามรูป
- ขนาดภาพเล็กด้านล่าง A4 6ภาพ
- ความสูงรวม 175 ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ด้านเดียว
PS-M5 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากเหล็กอบสีดำ
- ขนาดภาพ A4
- ความสูงรวม 125 ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ด้านเดียว
PS-M5 โปสเตอร์สแตนด์
- ทำจากไม้สัก
- ขนาดภาพ A4
- ความสูงรวม 120 ซม.
- มีอะคริลิคใสป้องกันภาพ
- มองเห็นภาพได้ด้านเดียว